Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celem operacji jest udoskonalenie metod wytwarzania oraz zmiana organizacji produkcji a także poprawa efektywności wykorzystania energii w zakładzie poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz wykonanie prac budowlanych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Udoskonalenie metod wytwarzania oraz zmiana organizacji produkcji a także poprawa efektywności wykorzystania energii w zakładzie poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz wykonanie prac budowlanych. Poprawa konkurencyjności producentów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym Poprawa efektywności wykorzystania energii. Nastąpi to w wyniku przeprowadzenia następujących prac: termomodernizacja budynków (budynek socjalny, magazyn)- ściany, termomodernizacja budynków- posadzka magazyn, montaż agregatów chłodniczych. Efekty projektu to także: Innowacyjność procesu (szt.1), Innowacyjność technologii (szt.1)

Cooperating with us

Obrako is a well-known and appreciated manufacturer of champignons on the European market. We owe our strong position to our many years of activity, thanks to which we are now a credible partner for our customers and consumers.

read more
Company Header

OUR COMPANY – FRIENDS AND FAMILY

JOINT PASSION AND COMMITMENT - THE BASIS FOR OUR SUCCESS

It has long been known that the best dishes are those prepared together with one’s family or for the family. In order to make sure that Obrako champignons will meet the expectations of the most demanding consumers, we have formed a well-integrated, 60-person ‘family’ who have always been guided by the same idea: top-quality champignons. For years we have been sharing a common passion and every day we work to improve the production process.
Our long-standing experience and commitment, as well as the introduction of new technologies, machines and equipment, fully guarantee a top-quality product. Therefore, we are able to meet the expectations of every customer.